Priser

Priser

Om priser

Priser

-Konsultasjon dagtid/kveld, legevakt kr 160/280,-
-Tillegg ved konsultasjon over 20 min, repeteres per påbegynte 15 min kr 10,-
-Sykebesøk på dagtids/kveld kr 223/357,-
-Tillegg hos spesialist i allmennmedisin kr 52/38,-
-Blodprøver uten konsultasjon kr 116,-
 
Priser som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Materiell
-Gynekologisk undersøkelse, elastisk bind m.m kr 67,-
-Spirometri, EKG, sårskift m.m kr 102
-Kateterisering, mindre kirurgisk inngrep, lim m.m kr 145,-
-Større kirurgisk inngrep, større sårskift m.m kr 198,-
-Tillegg for spesielt materiell, medisiner, kateter, gips, FOB, vaksiner, etter kostnad
 
Førstegangsutstedelse eller fornyelse av førerkort:
-Førerkortgruppe 1 (førerkortklasser: AM, S, T, A1, A2, A, B, BE) – kr 600 ,-
-Førerkortgruppe 2 (førerkortklasser: C1, C1E, C, CE) – kr 750,-
-Førerkortgruppe 3 (førerkortklasser: D1, D1E, D, DE) – kr 1000,-
 
Utfyllende legeattester 
-F.eks: fallskjermhoppere, motorsportforbundet, politihøgskolen, sportsdykker – kr 1200,-
 
Andre attester: 
-Legeerklæring til transporttjenesten (TT-kort) og handicap-parkering – kr 350,-
-Legeattest ved søknad om verge – kr 600,-
-Legeattest ved adopsjonssøknad – kr 600,-
-Legeattest enkel/kort (f.eks ved skolefravær) – 150,- 

Etterregistrering av vaksinasjonskort i nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) – kr 300,-

Avbestilt legetime senere enn 24 timer eller ikke møtt til avtalt time – kr 175,-

Konsultasjonstakst for evt. klinisk/somatisk undersøkelse vil kunne komme i tillegg
 

Vi benytter MediPay – betaling kan skje via vipps eller faktura.